Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Ιωάννου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 26632736, 99632963
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Χριστοδούλου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99699436
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Πανίκος Κόκκινος
Τηλέφωνα: 99644770
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99543390
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Ιωάννου
Τηλέφωνα: 99655611
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Αγαθοκλέους
Τηλέφωνα: 99401803
Ονοματεπώνυμο: Ιάκωβος Παναγιώτου
Τηλέφωνα: 99303007
Ονοματεπώνυμο: Πολύδωρος Παπαπολυδώρου
Τηλέφωνα: 99573425
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Λοΐζου
Τηλέφωνα: 99632440
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Νίκη Κωνσταντίνου – Παστρικού (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 26632736, 99033337
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Χριστοδούλου (Εργάτης)
Τηλέφωνα: 26632736, 99578225