Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Έγινε στις 12 Αυγούστου 2019 το πρωί, η προσωρινή παραλαβή του Μετοχίου στην Κοινότητά μας.
Το έργο μετά από πολλά χρόνια σιγά σιγά ολοκληρώνεται.
Τελική παραλαβή αναμένεται τέλος Σεπτεμβρίου!

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.