Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Ιωάννου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 26632736, 99632963
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Λοίζου  (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99632440
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Αντώνης Αντωνίου
Τηλέφωνα: 99647916
Ονοματεπώνυμο: Μιχάλης Γεωργίου
Τηλέφωνα: 99543390
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Αγαθοκλέους
Τηλέφωνα: 99401803
Ονοματεπώνυμο: Ιάκωβος Παναγιώτου
Τηλέφωνα: 99303007
Ονοματεπώνυμο: Πολύδωρος Παπαπολυδώρου
Τηλέφωνα: 99573425
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Νίκη Κωνσταντίνου – Παστρικού (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 26632736
Full Name: Νίκος Αγαθοκλέους (Εργάτης)
Telephone: 99354073
Full Name: Γιώργος Πολυβίου (Εργάτης)
Telephone: 99354073