Αναστήλωση του Μετοχίου Κύκκου στην κοινότητα Πολέμι.

Συγχρηματοδοτούμενο έργο μέσω Ευρωπαϊκών Κονδυλίων/ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Έναρξη εργασιών: 9/01/2018
Διάρκεια Έργου: 18 μήνες