Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων στα όρια της κοινότητας (μέχρι 31/5/2022)

Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων κ.α στα όρια της κοινότητας (μέχρι 31/5/2021)

Προσφορές από αδειούχους κατασκευαστές πάρκων κ παιχνιδότοπων …

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολεμίου ζητά προσφορές από αδειούχους κατασκευαστές πάρκων κ παιχνιδότοπων για την αποκατάσταση του υφιστάμενου πάρκου / παιχνιδότοπου στην τοποθεσία Κάτω Βρύση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Κ.Σ.Πολεμίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αιμοδοσία στο Πολέμι στις 31/7/2020

Αιμοδοσία εις μνήμη των 13 Ηρώων Πολεμίου
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
Ώρα: 6:00 – 9:00 μμ
Χώρος : Κοινοτικό Κτήριο Πολεμίου