Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων στα όρια της κοινότητας (μέχρι 31/5/2022)

Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων κ.α στα όρια της κοινότητας (μέχρι 31/5/2021)