Εγγραφές / Μετεγγραφές μαθητών/ριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρόνια 2023-2024

Καθαρισμός οικοπέδων, χωραφιών, ανοικτών χώρων στα όρια της κοινότητας (μέχρι 31/5/2022)