ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου
Πολεμίου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την
παρουσία σας τα εγκαίνια των Νέων Κοινοτικών
Κτηρίων που θα γίνουν την
Κυριακή 1η Ιουλίου 2007 και ώρα 7:00μ.μ.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Έντιμος Υπουργός
Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης.
Θα προηγηθεί αγιασμός και θα ακολουθήσει δεξίωση