ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ που θα διοργανωνόταν την Κυριακή,29 Μαρτίου 2020

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ,

Το οποίο θα διοργανωνόταν την Κυριακή,29 Μαρτίου 2020 στο Πολέμι,

λόγω αναγκαστικής συμμόρφωσης με τα μέτρα που εξήγγειλαν οι Αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ 29/3/2020

Υπό την αιγίδα και παρουσία των Έντιμων:
Υπουργού Γεωργίας κ Κώστα Καδή
Επάρχου Πάφου κας Μαίρης Λάμπρου

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ