ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ που θα διοργανωνόταν την Κυριακή,29 Μαρτίου 2020

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥΛΙΠΑΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥ,

Το οποίο θα διοργανωνόταν την Κυριακή,29 Μαρτίου 2020 στο Πολέμι,

λόγω αναγκαστικής συμμόρφωσης με τα μέτρα που εξήγγειλαν οι Αρμόδιες Αρχές στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020