Εγγραφές / Μετεγγραφές μαθητών/ριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρόνια 2023-2024