Αιμοδοσία Πολεμίου (26/7/2019)

Αιμοδοσία Πολεμίου
Στη Μνήμη των Ηρώων Πολεμίου
26/7/2019, 6μ.μ.