Αιμοδοσία στο Πολέμι στις 31/7/2020

Αιμοδοσία εις μνήμη των 13 Ηρώων Πολεμίου
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
Ώρα: 6:00 – 9:00 μμ
Χώρος : Κοινοτικό Κτήριο Πολεμίου