Συλλογή άχρηστων αντικειμένων 16/12/2019

Καλούνται οι κάτοικοι του χωριού όπως στις 16/12/2019 (Δευτέρα) τοποθετήσουν έξω από τις οικίες τους παντός είδους άχρηστα αντικείμενα και το Κοινοτικό Συμβούλιο θα αναλάβει την μεταφορά τους στις 17/12/2019 (Τρίτη) το πρωί στον καθορισμένο χώρο αδρανών υλικών στην Πάφο.

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου